Wat is een Non Disclosure Agreement?

Non Disclosure Agreement

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat bedrijven ervoor kiezen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Voor een dergelijke overeenkomst geldt dat er vaak naar wordt verwezen als zijnde een zogenaamde ‘Non Disclosure Agreement’. Het opstellen van een dergelijke overeenkomst blijkt tegenwoordig meer dan ooit in het verleden steeds vaker voor te komen. Op deze manier slagen bedrijven er namelijk in om zonder probleem met elkaar aan de slag te kunnen gaan. Op deze manier kunnen er zeer interessante doelen worden bereikt terwijl beide betrokken ondernemingen er beter van zullen worden. Klinkt dit voor jou ook zo interessant in de oren en wil je dan ook graag meer te weten komen over een dergelijke overeenkomst? Dan is het alvast zeker een aanrader om even de onderstaande informatie nog verder door te nemen.

Wanneer een Non Disclosure Agreement opstellen?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar het moment waarop je er goed aan kan doen om een zogenaamde Non Disclosure Agreement op te laten stellen. In veel gevallen wordt er namelijk gedacht dat dit alleen maar interessant kan zijn op het ogenblik dat je er bijvoorbeeld voor kiest om een samenwerking aan te gaan met een andere onderneming waarbij jullie samen aan één project werken. Uiteraard kan zo’n document dan zeer interessant zijn, maar er is meer, namelijk:

  • Bij het aan- of verkopen van een onderneming;
  • Bij het aanvragen van een financiering;
  • Bij het delen van bepaalde klantinformatie;

Van zodra er informatie uit jouw onderneming wordt uitgewisseld met een derde partij kan het eigenlijk een goed idee zijn om ervoor te kiezen om een dergelijk document op te laten stellen. Op deze manier kan je immers altijd rekenen op een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan zekerheid.

Wat moet er allemaal in een Non Disclosure Agreement worden opgenomen?

Het opstellen van een Non Disclosure Agreement heeft in de praktijk aanmerkelijk meer voeten in de aarde dan je mogelijk op het eerste gezicht zou vermoeden. Het is dan ook zeer belangrijk om goed rekening te houden met alle verschillende zaken die erin vermeld dienen te worden. Wat deze zaken betreft kan je concreet denken aan de volgende:

  • De partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst;
  • Het doel van het Non Disclosure Agreement;
  • De wederkerigheid van de overeenkomst;
  • Wat er wordt bedoeld met vertrouwelijke informatie;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De boete die van toepassing is bij overtreding;
  • Van welke rechtskeuze er sprake is;

In veel gevallen is het zo dat één van de beide bedrijven er zelf voor kiest om het Non Disclosure Agreement op te maken. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat je dit eveneens kan uitbesteden aan een ervaren jurist. Wellicht is dit uiteindelijk toch wel de interessantste keuze.

Een zeer belangrijk document om rekening mee te houden!

Alle informatie op deze pagina heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de keuze voor het (laten) opstellen van een Non Disclosure Agreement er één is die absoluut als zeer interessant kan worden bestempeld. Op deze manier kan je namelijk heel wat potentiële problemen uit de weg gaan en dat is altijd mooi meegenomen. Ga je dus met andere woorden samenwerken met één of meerdere andere bedrijven? Vergeet dan absoluut niet om een dergelijke overeenkomst op te maken.

Nog vragen onbeantwoord? Vraag het aan de specialisten van Rocket Lawyer.

Geef een reactie