Wat moet je weten over de zakelijke autoverzekering?

Voor verschillende verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden geldt dat er een onderscheid voor wordt gemaakt tussen enerzijds een verzekering voor particulieren en anderzijds een verzekering voor bedrijven of zakelijke partijen. Eén van de verzekeringen waarvoor dit geldt is de zogenaamde autoverzekering. Het afsluiten van een zakelijke autoverzekering voor bedrijven is van cruciaal belang. Gebeurt dat niet en komt de verzekeraar er bij een ongeval achter dat er sprake is van een bedrijfsvoertuig? Dan bestaat het risico dat deze niet tot uitbetaling over zal willen gaan. Indien je van plan bent om een bedrijfsvoertuig in te schrijven zal je deze in de praktijk dus met zekerheid altijd willen voorzien van een passende, zakelijke verzekering. Alles wat je over zakelijke autoverzekeringen dient te weten laten we je ontdekken hier op deze pagina.

Waarom bestaat er zoiets als een zakelijke autoverzekering?

Het soort autoverzekering welke in de praktijk moet worden afgesloten wordt onder meer bepaald door het soort partij die ze wenst af te sluiten. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen enerzijds de particuliere autoverzekeringen en anderzijds de professionele autoverzekeringen. Voor deze eerste geldt dat ze uiteraard worden afgesloten voor private voertuigen. Voor deze tweede geldt dat niet. Dergelijke verzekeringen worden dan ook voornamelijk afgesloten voor voertuigen die eigendom zijn van een bedrijf. Op het eerste zicht mogen deze verzekeringen in grote lijnen hetzelfde lijken, in de praktijk zal al snel duidelijk worden dat er wel degelijk verschillen bestaan.

Een belangrijk voordeel waar bedrijven ook op kunnen rekenen bij het afsluiten van de zakelijke autoverzekering heeft te maken met het feit dat men de premie van de verzekering in kan brengen in de boekhouding. Wanneer er sprake zou zijn van een particuliere verzekering kan dat uiteraard niet. Dit is zeker een niet onbelangrijk financieel voordeel dat bij veel bedrijven als muziek in de oren zal klinken. Zorg er dus in ieder geval voor dat ook jij dit voordeel kan benutten voor jouw bedrijf.

Welke verschillende autoverzekeringen zijn er?

De zakelijke autoverzekering valt op exact dezelfde manier af te sluiten als de gewone autoverzekering voor particulieren. Dit betekent concreet dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen drie verschillende mogelijkheden. Om te beginnen is er natuurlijk de WA-verzekering voor zakelijke voertuigen. Dit is de meest beknopte verzekering welke dan ook enkel en alleen zorgt voor een dekking van schade aan derden. Ondanks het bescheiden karakter van deze verzekering moet het gezegd dat ze toch door heel wat zakelijke partijen wordt afgesloten. In het bijzonder de zeer scherpe verzekeringspremie die eraan verbonden is wordt aanzien als een belangrijke troef.

Bij het afsluiten van dit type van zakelijke autoverzekering zal je er in ieder geval altijd op toe willen zien dat er dus geen enkele dekking voor zelf opgelopen schade wordt voorzien. Dat kan best vervelend zijn. Je dient er immers rekening mee te houden dat je in een dergelijke situatie de volledige schade uit je eigen zak zal moeten betalen. Voor menig aantal bedrijven geldt dat ze er omwille van die reden liever voor willen kiezen om één van de meer uitgebreide zakelijke autoverzekeringen af te sluiten. Ben jij één van deze bedrijven? Dan kan de informatie die je hieronder aantreft voor jou mogelijks zeer interessant zijn.

De zakelijke WA+ beperkt cascoverzekering

Bij het afsluiten van een zakelijke autoverzekering kan je dus eveneens kiezen voor een zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Voor deze verzekering voor zakelijke voertuigen geldt dat ze de WA-dekking aanvult met nog een aantal extra dekkingen. Het gaat hierbij om onder meer de volgende:

  • Stormschade of schade door een natuurramp;
  • Schade veroorzaakt door een brand of door een explosie;
  • Schade als gevolg van joyriding of bijvoorbeeld diefstal of een inbraak;
  • Schade die ontstaat door een aanrijding met een wild dier;
  • Glasbreuk waar ook een sterretje in de voorruit onder valt;

Voor dit type zakelijke autoverzekering geldt dat ze in de praktijk reeds heel wat jaren kan rekenen op een meer dan aanzienlijke populariteit en interesse. Dat is het gevolg van het feit dat ze volgens heel wat mensen de beste middenweg biedt tussen een goed pakket aan dekkingen en een bovendien ook interessante verzekeringspremie. Ook voor jouw zakelijke voertuigen kan de keuze voor deze verzekering dan ook meer dan de moeite waard zijn.

De zakelijke WA+ volledige cascoverzekering

Tot slot is er natuurlijk ook nog de meest complete zakelijke autoverzekering op de markt. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde allrisk of WA+ volledige cascoverzekering. Voor dit type van verzekering geldt dat ze in de basis bestaat uit alle dekkingen die hierboven reeds op een rijtje zijn gezet. Deze dekkingen zullen echter nog worden aangevuld met onder meer een dekking voor zelf veroorzaakte schade aan jouw voertuig. Voor heel wat bedrijven geldt dat ze investeren in nieuwe voertuigen die uiteraard beschikken over een stevige aankoopprijs. Wanneer dat ook geldt voor jou zal je tot de vaststelling komen dat de zakelijke WA+ volledige cascoverzekering de meest interessante dekkingen zal weten te bieden. Let wel, deze verzekering is uiteraard ook vrij duur.

Hoe kan je de kosten van een zakelijke autoverzekering drukken?

Wanneer je een zakelijke autoverzekering gaat afsluiten spreekt het voor zich dat er aan deze verzekering bepaalde kosten verbonden zullen zijn. Hoe hoog deze premie nu exact zal uitvallen kan voor een groot gedeelte worden beïnvloed door jou als verzekeringnemer. Er bestaan namelijk verschillende interessante bespaartips die je hiervoor kan toepassen. Het gaat hierbij om:

  1. Vergelijk altijd grondig alle zakelijke autoverzekeringen die er bestaan;
  2. Het eigen risico van je verzekering hoeft absoluut niet standaard te worden gehouden;
  3. Schrap alle potentieel overbodige dekkingen van jouw zakelijke autoverzekering;

Niet zelden is het zo dat bedrijven zomaar blind akkoord gaan met de standaard berekende premie voor hun zakelijke autoverzekering. Dat is eigenlijk best zonde. In het overgrote merendeel van deze gevallen zal er dan namelijk tot de vaststelling gekomen kunnen worden dat er een te hoge kostprijs wordt betaald. Dat kan uiteraard beslist niet de bedoeling zijn, wel integendeel. Hoe dan ook, sta jij op het punt om één of misschien wel meerdere verzekeringen voor zakelijke voertuigen af te sluiten? Dan is het zonder meer interessant om de hierboven aangehaalde bespaartips toe te passen voor jouw volgende verzekering bij Alpina Verzekeringen.

Geef een reactie